Калькулятор
економії

Розрахунок вигоди від впровадження
електронного документообігу

Розрахувати

Калькулятор економії при переході на e-документообіг

Розрахунок витрат на друк
документів

Розрахунок витрат на папери

Розрахунок витрат на
конверти та їх відправку
Витрати на оплату
робочого часу персоналу
Кількість податкових
накладних (ПН)
” required aria-required=”true” autocomplete=”off”>
Середня заробітна плата
персоналу в місяць (грн)
“” required aria-required=”true” autocomplete=”off””>

echo “

Середня ЗП/міс.
Задана кількість податкових накладних в місяць
Середня кількість аркушів у пакеті (акти, видаткова накладна, рахунок-фактура)
Кількість аркушів А4 в пачці 500
Вартість 1 пачки паперу
Місяців в році 12
Вартість відправлення 1 пакету (конверт, поштова марка)
Вартість друку 1 аркуша
Кількість часу на один пакет документів хв. (від формування до відправлення)

“;
?>ЕКОНОМІЯ ПРИ ПЕРЕХОДІ НА
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

if($_POST[‘nn’])
{$collp=4;
$collA4=500;
$couA4=60;
$coumy=12;
$printsch=0.06;
$cousenp=3;
$peohou=round($_POST[‘zp’]/10560*5, 2);

$one=$_POST[‘nn’]*($collp/$collA4)*$couA4*$coumy;
$two=$_POST[‘nn’]*$collp*$printsch*$coumy;
$three=$_POST[‘nn’]*$cousenp*$coumy;
$four=$_POST[‘nn’]*$coumy*$peohou;
$sump=$one+$two+$three+$four;
$sump=number_format($sump, 2, ‘,’, ‘ ‘);
echo “

ВАША РІЧНА ЕКОНОМІЯ СКЛАДЕ: $sump грн.
*без урахування витрат на зберігання паперових документів

ПН задана кількість податкових накладних в місяць
4 середня кількість аркушів у пакеті (акти, видаткова накладна, рахунок-фактура)
500 кількість аркушів А4 в пачці
60 грн. вартість 1 пачки паперу
12 місяців у році
3 грн. вартість відправлення 1 пакету (конверт, поштова марка)
0,06 грн. друк 1 аркуша (90 грн. – заправка картриджа / 1500 аркушів = 0,06 грн.)
$peohou грн. чол./годину – сума грошових коштів розрахована на витрату формування ПН (взято з розрахунку середньої зар.плати спеціаліста в місяць – $_POST[zp] грн., час витрачений на повний процес від формування до відправлення в паперовому вигляді ПН – 5 хв., оплата 5 хв цієї роботи виходить $peohou грн.)

РОЗРАХУНОК ПРОВЕДЕНО ЗА ФОРМУЛОЮ: (ПН*4/500*60*12)+(ПН*4*0,06*12) )+(ПН*3*12)+(ПН*$peohou*12)

“;
}
if($_POST[‘elsone’])
{$elsi=$_POST[‘elsone’]*$_POST[‘elstwo’]/500*$_POST[‘elsfour’]*12;
$six=strtr($_POST[‘elssix’], ‘,’, ‘.’);
$elsii=$_POST[‘elsone’]*$_POST[‘elstwo’]*$six*12;
$elsiii=$_POST[‘elsone’]*$_POST[‘elsfive’]*12;
$elspeohou=round($_POST[‘elsthree’]/10560*$_POST[‘elsseven’], 2);
$elsiiii=$_POST[‘elsone’]*$elspeohou*12;
$elssump=$elsi+$elsii+$elsiii+$elsiiii;
$elssump=number_format($elssump, 2, ‘,’, ‘ ‘);
echo “

ВАША РІЧНА ЕКОНОМІЯ СКЛАДЕ: $elssump грн.
*без урахування витрат на зберігання паперових документів

1
+
2
+
3
+
4
$elsi грн. $elsii грн. $elsiii грн. $elsiiii грн.
$_POST[elsthree] середня ЗП/міс.
$_POST[elsone] задана кількість податкових накладних в місяць
$_POST[elstwo] середня кількість аркушів у пакеті (акти, видаткова накладна, рахунок-фактура)
500 кількість аркушів А4 в пачці
$_POST[elsfour] грн. вартість 1 пачки паперу
12 місяців у році
$_POST[elsfive] грн. вартість відправлення 1 пакету (конверт, поштова марка)
$_POST[elssix] грн. 1 друк аркуша
$_POST[elsseven] хв. кількість часу на один пакет документів, хв.(від формування до відправлення)
$elspeohou грн. чол./годину – сума грошових коштів розрахована на витрату формування ПН

РОЗРАХУНОК ПРОВЕДЕНО ЗА ФОРМУЛОЮ:($_POST[elsone]*$_POST[elstwo]/500*$_POST[elsfour]*12)+($_POST[elsone]*$_POST[elstwo]*$_POST[elssix]*12)+($_POST[elsone]*$_POST[elsfive]*12)+($_POST[elsone]*$elspeohou*12)

“;
}
?>